Misschien wel de kleinste uitgeverij van Nederland

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uitgeverij Kapstok, gevestigd aan Van Bossestraat 28-HS 1051JZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Martijn Jas is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij Kapstok. Hij is te bereiken via martijn AT uitgeverijkapstok PUNT nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij Kapstok verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling af te kunnen handelen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • De door u bestelde goederen of diensten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info AT uitgeverijkapstok PUNT nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitgeverij Kapstok verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Klantenservice
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Verzenden van nieuwsbrieven, mits u deze optie hebt aangevinkt.
 • Wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, met name uw land van herkomst.
 • Het maken van een factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitgeverij Kapstok neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitgeverij Kapstok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres: 1 jaar om klantenservice te kunnen verrichten.
 • Uw plaatsnaam en land: oneindig, voor statistieke doeleinden. Omdat na 1 jaar al je overige gegevens gewist worden, inclusief naam, is dit absoluut niet naar u persoonlijk terug te voeren na 1 jaar.
 • Indien u hebt aangegeven dat u nieuwsbrieven van ons of de uitgever wilt ontvangen, bewaren we uw naam en e-mailadres om deze te kunnen sturen, totdat u deze service opzegt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitgeverij Kapstok verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uitgeverij Kapstok blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens voor de uitvoering met de volgende bedrijven:

 1. Mollie te Amsterdam, onze betalingsprovider, louter voor het afhandelen van de betalingen en bewijslast dat een betaling gedaan is.
 2. CB (Centraal Boekhuis BV/CB-logistics) b.v. te Culemborg, voor het verzenden van de goederen of het leveren van de elektronische dienst, óf aan de uitgever van het product indien deze de goederen zelf verzendt in plaats van het CB.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitgeverij Kapstok gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitgeverij Kapstok en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info AT uitgeverijkapstok PUNT nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitgeverij Kapstok wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitgeverij Kapstok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info AT uitgeverijkapstok PUNT nl.